عاشق خدا !!

تنها آرامش و سكوت سرچشمه‌ي نيروي لايزال است

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا

زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را

یکی آهسته می گوید

کنارت هستم ای تنها

و دل آرام می گیرد . . .
                                 
[ شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 19:42 ] [ عاشق ] [ ]

1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود

بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

 

2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی

بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

 

3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود

بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟

 

4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردی

بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

 

5- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی

بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

 

6- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود

بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟

 

7- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود

بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟

 

8- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می‌شدی

بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

 

9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی

بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

 

10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی

بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می‌کردی؟

[ شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ ] [ 14:3 ] [ عاشق ] [ ]

خداوندا، خداوندا !!! 


 قرارم باش و یارم باش … 


 جهان تاریکی محض است !


می‌ترسم / کنارم باش 

[ شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ ] [ 14:1 ] [ عاشق ] [ ]

اصلا نمیدونم چرا این واژه "خدا " رو وقتی میبینم یه حسی خوب بهم دست میده زیباترین کلمه هست 

من وقتی به اسم خدا نگا میکنم تمام مهربونی ها بخشندگی ها زیبایی ها رو تو این سه حرف میبینم

.

.

خدا زیباست  !!


[ شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ ] [ 13:53 ] [ عاشق ] [ ]

سه حرف بیشتر نداره ولی برای پر کردن تنهاییم حرف نداره .....(خدا)

[ شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ ] [ 13:49 ] [ عاشق ] [ ]

[ شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ ] [ 13:47 ] [ عاشق ] [ ]

قلب انسان حرم خداست غیر خدا را در آن جای ندهید
[ شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ ] [ 13:44 ] [ عاشق ] [ ]

عشق همان خداست چون شریکی ندارد …

[ شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:43 ] [ عاشق ] [ ]

چه احساس خوبیه وقتی می شنویم کسی می گوید : مواظب خودت باش اما خیلی بهتر از اون اینه که می شنویم کسی می گوید : خودم همیشه مواظبتم !

[ شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:42 ] [ عاشق ] [ ]

در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم !

چه غصه هایی که فقط به سپیدی مویم حاصل شد در حالیکه قصه کودکانه اى بیش نبود !


دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگر نخواهد نمی شود !

به همین سادگی …

[ شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:41 ] [ عاشق ] [ ]